VỀ CHÚNG TÔI

Môi trường làm việc cởi mở

Ở ZME, mục tiêu của công ty không phải là vấn đề riêng của các cấp lãnh đạo mà cùng được thảo luận và họp bàn với tinh thần cởi mở với ý tưởng và quan điểm mới. Hơn nữa, sự cởi mở, và rõ ràng trong công việc cũng giúp người lao động luôn có tư duy tích cực, giảm bớt áp lực từ đó phát huy tối đa khả năng của bản thân, sự sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn.

Văn hoá “không gì là không thể”

Chúng tôi luôn tìm cách làm việc mang lại hiệu quả tốt nhất. Trước bất kỳ khó khăn và thử thách nào, người ZME sẽ không dễ dàng bị khuất phục, bởi với chúng tôi “không gì là không thể”.

Luôn trăn trở với sứ mệnh “Vì hạnh phúc nhân viên”

ZME chú trọng tinh thần đoàn kết đồng thời đề cao vai trò giá trị của từng nhân viên, ở đó các cá nhân không chỉ có cơ hội để phát triển bản thân lâu dài mà còn gắn kết với nhau tạo thành một tập thể vững mạnh. Từ đó, thành quả của công ty cũng chính là quyền lợi và niềm tự hào của người ZME.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Cơ điện Dân dụng & Công nghiệp

Xây lắp Điện

Viễn thông

Công nghệ thông tin

Công nghệ & Chuyển đổi số

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐOÀN KẾT – Tạo giá trị và sức mạnh chung

SÁNG TẠO – Không gì là không thể

CHUYÊN NGHIỆP – Khẳng định giá trị bản thân

190

GIAO DỊCH

190

DỰ ÁN

100

NHÂN SỰ

975

SẢN PHẨM

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn: ZME lựa chọn con đường cởi mở, hiện đại và minh bạch; Ở đó, mọi giá trị cá nhân được tôn trọng. Thành quả của công ty là quyền lợi và niềm tự hào của người ZME.

Sứ mệnh: ZME nguyện nỗ lực phát triển vì hạnh phúc của cán bộ nhân viên và góp phần xây dựng một xã hội phồn vinh.

“Đừng cố gắng làm một người thành công, mà hãy cố gắng làm một người có giá trị”

– ALBERT EINSTEIN –

CÁC DỰ ÁN

TIN TỨC MỚI NHẤT

KHÁCH HÀNG

Các khách hàng hợp tác