CÔNG NGHỆ & CHUYỂN ĐỔI SỐ

Định nghĩa chuyển đổi số

Gần 90% doanh nghiệp trên toàn thế giới đã bắt đầu chuyển đổi số với các cấp độ khác nhau như nghiên cứu, tìm hiểu, triển khai thực hiện. Chuyển đổi số đã thực sự đem lại những thay đổi nhanh chóng về chất trong nội tại doanh nghiệp và tổ chức.

Hiện nay trên thế giới có nhiều định nghĩa về chuyển đổi số khác nhau (Gartner, Microsoft…), và chưa có sự thống nhất chung một khái niệm. Chúng tôi định nghĩa chuyển đổi số trong tổ chức & doanh nghiệp là quá trình các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ phương thức truyền thống về cách thức sản xuất, quy trình hoạt động kinh doanh, tương tác khách hàng sang phương thức số thông qua việc ứng dụng các công nghệ số như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics), Internet vạn vật (IOT)…

Các cấp độ chuyển đổi số doanh nghiệp và tổ chức

Chuyển đổi số là một quá trình hành trình của Doanh nghiệp và tổ chức, và thường được chia theo ba cấp độ:

  1. Số hoá dữ liệu (Digitization)
  2. Số hóa quy trình (Digitalization)
  3. Số hoá tổ chức, chuyển đổi số toàn diện (Digital transformation)

Cung cấp giải pháp, sản phẩm phục vụ chuyển đổi số

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, sản phẩm đáp ứng hành trình chuyển đổi số của Doanh nghiệp & tổ chức trên mọi phương diện:

  1. Nâng cao năng lực vận hành;
  2. Tối ưu hoá trải nghiệm Khách hàng;
  3. Tối ưu hoá trải nghiệm nhân viên;
  4. Đổi mới mô hình kinh doanh của DN & tổ chức

Các công nghệ số & đối tác

Chúng tôi tập trung cung cấp các công nghệ cốt lõi trong CMCN 4.0 như: IoT, Cloud Computing, AI, Big Data Analytics, Robotic Process Automation, AR/VR

Ngoài các đối tác trong nước như FSI… chúng tôi còn hợp tác với các công ty công nghệ trên thế giới như Idemia, ID3, Top DataScience…

Chúng tôi đang trong tiến trình partnership với các công ty hàng đầu thế giới như Google, Amazon, Automation Anywhere…

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số:

Chúng tôi tư vấn các doanh nghiệp và tổ chức trong hành trình chuyển đổi số trên toàn diện 05 trụ cột cốt lõi:

  1. Văn hoá và chiến lược kinh doanh số
  2. Tối ưu trải nghiệm khách hàng
  3. Tối ưu quy trình
  4. Công nghệ số
  5. Phân tích và quản lý dữ liệu