ZME TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Ngày 29/06/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần ZME long trọng diễn ra Lễ trao quyết định bổ nhiệm các vị trí quản lý thuộc Công ty TNHH ZEC – công ty thành viên trực thuộc ZME.

Buổi lễ có sự tham dự đông đủ các thành viên ban lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên các đơn vị. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đại diện ban lãnh đạo công ty đã ghi nhận quá trình nỗ lực phấn đấu và trao quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý cho hai cán bộ: Ông Nguyễn Đình Dưỡng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH ZEC và Ông Lưu Đức Việt giữ chức vụ Phó phòng thi công Công ty TNHH ZEC.

Bổ nhiệm các vị trí quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển năng lực đội ngũ lãnh đạo, đưa ZME và các công ty thành viên chinh phục các mục tiêu, góp phần cung cấp các sản phẩm chất lượng tới đối tác, khách hàng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: