ZME tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV năm 2023

Trong 03 ngày 22,24,25/11/2023 Công ty Cổ phần ZME phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Medlatec tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong năm. Chương trình khám chia làm nhiều khung giờ, tạo điều kiện cho người lao động có thể lựa chọn thời gian khám phù hợp với lịch làm việc của mình.

Kết quả khám được gửi đến từng CBCNV đảm bảo tính bảo mật và được bác sĩ tư vấn, đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp người lao động biết cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt trong cuộc sống và cân bằng chế độ làm việc cho phù hợp.

Công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV được Công ty đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo đúng chế độ chính sách cho Người lao động; Quan tâm tới Người lao động chính là quan tâm tới nguồn lực quan trọng nhất của ZME.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không đơn giản chỉ là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là việc làm có ý nghĩa thiết thực để chăm lo cho giá trị con người, phần tài sản quý báu nhất mà mọi tổ chức đều cần có để duy trì và thúc đẩy năng suất lao động, tăng sức sáng tạo và tính chiến đấu của đội ngũ.

Một số hình ảnh trong ngày khám sức khỏe của CBCNV ZME: