ZME Thông báo đổi tên công ty

Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu đồng thời mở rộng, phát triển ngành nghề kinh doanh, kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2021, Công ty chúng tôi chuyển sang sử dụng tên giao dịch mới: Công ty cổ phần ZME.

  1. Thông tin công ty chi tiết sau thay đổi:


–  Các thông tin còn lại về mã số thuế, số điện thoại vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

  1. Kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2021, Công ty chúng tôi chuyển sang sử dụng tên giao dịch mới: Công ty cổ phần ZME. Các giao dịch kinh doanh, ký kết hợp đồng, thư tín… vui lòng liên hệ theo tên Công ty mới.
  2. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng tới các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *