Teamwork Cán bộ quản lý về Giá trị văn hoá ZME

Ngày 26/03/2022, toàn bộ Cán bộ quản lý ZME đã cùng nhau có buổi thảo luận sôi nổi, cởi mở về Mục tiêu trọng điểm 2022 “Đột phá quản trị” và các điều chỉnh trong Hệ giá trị văn hoá ZME.

Tại buổi teamwork, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT, cùng với tinh thần nhiệt huyết, đầy năng lượng của các thành viên, các ý tưởng chinh phục những nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành mục tiêu “Đột phá quản trị” và đưa các giá trị văn hoá ZME vào thực tiễn đã được thảo luận hiệu quả.

Đội ngũ Cán bộ quản lý ZME với chuyên môn, kỹ năng quản lý vững vàng cùng niềm tin vào định hướng phát triển chắc chắn sẽ cùng chung tay xây dựng ZME vững mạnh!

Hãy cùng theo dõi hoạt động teamwork Cán bộ quản lý qua một số hình ảnh sau đây:

Cùng chung tay xây dựng vương quốc “Không gì là không thể”

Cùng chung tay xây dựng vương quốc “Không gì là không thể”