Phát động cuộc thi “Sáng tạo – không gì là không thể”

Cuộc thi “SÁNG TẠO – KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ” nhằm chào mừng kỷ niệm 8 năm thành lập ZME và góp phần mang lại lợi ích, hiệu quả cho các hoạt động của Công ty.
Với việc lựa chọn Giá trị “Sáng tạo” làm thông điệp chính trong chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi lên 8 của ZME, BTC chính thức phát động cuộc thi “SÁNG TẠO – KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ” với mong muốn phát huy nguồn lực sáng tạo của các cá nhân và tập thể CBNV trong các hoạt động vận hành, quản lý kinh doanh, văn hóa của Công ty. Các thông tin liên quan đến cuộc thi như sau:
1. Đối tượng dự thi: Toàn thể CBNV Công ty.
2. Điều kiện: Ý tưởng đóng góp tham gia phải hợp lý, không trùng lặp với những ý tưởng/sáng kiến đã được đăng ký trong Công ty. Trường hợp trùng ý tưởng sẽ ghi nhận theo thời gian gửi sớm hơn tới BTC.
3. Cách thức dự thi: Các cá nhân/ tập thể đăng ký ý tưởng cải tiến sáng tạo theo biểu mẫu đính kèm, gửi tới Tổng giám đốc Đặng Văn Hùng, với địa chỉ email: hungdv@zme.com.vn.
4. Thời hạn nhận bài dự thi: 05/05/2021
5. Lưu ý:
👉 Hội đồng đánh giá sẽ xem xét ý tưởng có tính khả thi để vào vòng Bảo vệ ý tưởng
👉 Những Sáng kiến và Sáng tạo xuất sắc nhất, đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả, tính mới và tính khả thi sẽ được đưa vào áp dụng thực tế và trao giải vào T12/2021