DỰ ÁN – VIỆN Y HỌC HÀNG KHÔNG

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Viện Y học Hàng không

Địa điểm: Số 225 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ đầu tư: Viện Y học Hàng không

Thời gian: Tháng 05/2016

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.