DỰ ÁN – VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Viện kỹ thuật Quân sự

Địa điểm: Thanh Xuân – Hà Nội

Chủ đầu tư: Viện kỹ thuật Quân sự

Thời gian: Tháng 09/2014

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.