DỰ ÁN – TRUNG TÂM DỮ LIỆU NGÂN HÀNG MB – HCM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Trung tâm Dữ liệu Ngân hàng MB – HCM

Địa điểm: 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư: MB

Thời gian: Tháng 09/2019

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.