DỰ ÁN – TRUNG TÂM DỮ LIỆU NGÂN HÀNG BIDV

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Trung tâm dữ liệu Ngân hàng BIDV

Địa điểm: Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: BIDV

Thời gian: Tháng 01/2018

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.