DỰ ÁN – TRỤ SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quân Đội

Địa điểm: 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thời gian: Tháng 04/2017

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.