DỰ ÁN – TÒA NHÀ HQC PLAZA

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Tòa nhà HQC Plaza

Địa điểm: Khu đô thị Nam thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoàng Quân

Thời gian: Tháng 05/2015

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.