DỰ ÁN – NƯỚC SẠCH XÃ DỤC TÚ – ĐÔNG ANH

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Nước sạch xã Dục Tú – Đông Anh

Địa điểm: xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn AQuaOne

Thời gian: Tháng 08/2019

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.