DỰ ÁN – NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Định

Địa điểm: Thành phố Nam Định, Nam Định

Chủ đầu tư: BIDV

Thời gian: Tháng 05/2018

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.