DỰ ÁN – NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH KỲ ANH

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Kỳ Anh

Địa điểm: Kỳ Tâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: BIDV

Thời gian: Tháng 04/2021

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.