DỰ ÁN – LỮ ĐOÀN 170 – VÙNG 1 – BTL HẢI QUÂN

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Lữ đoàn 170 – Vùng 1 – BTL Hải quân

Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chủ đầu tư: BTL Hải Quân

Thời gian: Tháng 04/ 2014

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.