DỰ ÁN – TRUNG TÂM KỸ THUẬT VIETTEL

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Trung tâm Kỹ thuật Viettel

Địa điểm: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội

Thời gian: Tháng 05/2022

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án quan trọng này.