DỰ ÁN – MIPEC RUBIK 360 XUÂN THỦY

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Mipec Rubik 360 Xuân Thủy

Địa điểm: 360 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: Mipec

Thời gian: Tháng 04/2021

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.