DỰ ÁN – HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG

English: THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Học Viện Quốc Phòng

Địa điểm: 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: Học viện Quốc Phòng

Thời gian: Tháng 07/2021

Công ty cổ phần ZME vinh dự là Nhà thầu: “Thi công hệ thống điện nhẹ” cho dự án này