DỰ ÁN – HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Học Viện Quốc Phòng

Địa điểm: 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: Học viện Quốc Phòng

Thời gian: Tháng 07/2021

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.