DỰ ÁN – CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Cục hải quan Bình Dương

Địa điểm: Thủ dầu một, Bình Dương

Chủ đầu tư: Tổng cục Hải quan

Thời gian: Tháng 08/2018

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.