DỰ ÁN – BẢO TÀNG BTL HẢI QUÂN

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Bảo tàng BTL Hải Quân

Địa điểm: Dương Kinh, Hải Phòng

Chủ đầu tư: BTL Hải Quân

Thời gian: Tháng 06/2020

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, công ty cổ phần ZME vinh dự được lựa chọn là Nhà thầu thi công cho dự án này.