ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Tổng giám đốc

Ông: Đặng Văn Hùng

Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế Tốt nghiệp Trường: Học viện Tài chính Là một trong những thành viên đầu tiên của ZME Là người thực hiện và chỉ đạo các đường lối phát triển nhằm đưa ZME từ một đơn vị sản xuất chỉ…

Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Tốt nghiệp Trường: Học viện Tài chính

Là một trong những thành viên đầu tiên của ZME

Là người thực hiện và chỉ đạo các đường lối phát triển nhằm đưa ZME từ một đơn vị sản xuất chỉ thi công cơ điện đơn thuần, đến nay công ty đã có những bước phát triển vượt bậc, cả về quy mô lẫn ngành nghề.

Phó Tổng giám đốc

Ông: Bùi Trường Sơn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt lạnh Tốt nghiệp Trường: ĐH Bách khoa Hà nội Là một trong những thành viên đầu tiên của ZME

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt lạnh

Tốt nghiệp Trường: ĐH Bách khoa Hà nội

Là một trong những thành viên đầu tiên của ZME

Phó Tổng giám đốc

Ông: Trần Anh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tốt nghiệp Trường:  ĐH Bách Khoa HN Là một trong những thành viên đầu tiên của ZME

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Tốt nghiệp Trường:  ĐH Bách Khoa HN

Là một trong những thành viên đầu tiên của ZME