CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Góp phần vào chiến lược công nghệ hóa mạnh mẽ của các tổ chức, doanh nghiệp – một xu thế phát triển tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay. Với đội ngũ chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các hạ tầng dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

  1. Thiết bị Công nghệ thông tin.
  2. Hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai dự án tích hợp hệ thống.
  3. Cung cấp giải pháp, dịch vụ triển khai hạ tầng giao thông thông minh - ITS.