Không muốn bỏ lỡ những cơ hội nhận quà hấp dẫn Đăng ký ngay

Thứ 6, Ngày 10 tháng 05 năm 2019, 08:29

Hà Nội: Đôn đốc 5 nhà đầu tư triển khai dự án phát triển nguồn nước

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn năm 2019.

Phấn đấu đến 2020, 100% người dân Hà Nội sẽ được dùng nước sạch.

 

Theo Chỉ thị thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối họp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng tháng, hàng quý tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này. Sở chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án cấp nước đã được UBND thành phố giao thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu về nước sạch năm 2019. Phối hợp với Sở Tài chính để hướng dẫn nhà đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước phân phối và thực hiện kinh doanh bán lẻ nước sạch.

Đối với 5 nhà đầu tư triển khai dự án phát triển nguồn, Chỉ thị yêu cầu các đơn vị này đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án cấp nguồn tập trung trong năm 2019 để công suất tăng thêm khoảng 525.000m3/ngày đêm nâng tổng nguồn nước sạch cấp cho hệ thống lên khoảng 1.700.000m3/ngày đêm.

Cụ thể công ty cổ phần nước mặt sông Đuống cần tập trung triển khai, hoàn thành Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống - Giai đoạn 2 nâng công suất nhà máy từ 150.000m3/ngày đêm lên 300.000m3/ngày đêm. Công ty cổ phần nước mặt sông Hồng triển khai thi công xây dựng, hoàn thành, đưa vào vận hành giai đoạn 1 nhà máy nước mặt sông Hồng với công suất 150.000m3/ngày đêm. Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà thực hiện Dự án nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2, nâng công suất cấp nước của hệ thống cấp nước sông Đà từ 300.000m3/ngày đêm lên 450.000m3/ ngày đêm.

Yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì sớm hoàn thành Dự án nâng công suất nhà máy nước Ba Vì từ 10.000m3/ngày đêm lên 60.000m3/ngày đêm. Công ty cổ phần cấp nước Mê Linh hoàn thành Dự án xây dựng nhà máy nước 25.000m3/ngày đêm cấp nước cho 12 xã của huyện Mê Linh. Các đơn vị này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể và tổ chức thực hiện, báo cáo UBND thành phố để giám sát, đôn đốc.

Năm 2018 đã có 4 dự án cấp nguồn hoàn thành, bổ sung khoảng 335.000m3/ngày đêm cho thành phố. Một số dự án phát triển mạng hoàn thành đã nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch lên trên 55,5% (vượt 0,5% so với kế hoạch).

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch còn một số khó khăn tồn tại như: Nhà đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tỷ lệ người dân nông thôn đấu nối và sử dụng nước sạch còn thấp, chi phí đầu tư hệ thống nước sạch nông thôn lớn... nên một số dự án đầu tư triển khai chậm so với kế hoạch đề ra. Năm 2019, thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 73 - 75%.

Theo moitruongvadothi