Không muốn bỏ lỡ những cơ hội nhận quà hấp dẫn Đăng ký ngay

Thứ 2, Ngày 30 tháng 09 năm 2019, 08:31

Định hướng cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thủ đô Hà Nội mở rộng có diện tích tự nhiên là 3.334.470 ha với dân số là 6.448.837 người. Công tác quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội nhằm xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, đảm bảo thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ, giao thương và kinh tế lớn của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Thủ đô trong khu vực và quốc tế được nâng cao.

Từ mục tiêu trên, ngày 6/7/2011 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1081/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định nêu các chỉ tiêu cụ thể về hạ tầng Cấp nước như sau:

Phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản tất cả hộ dân được cấp nước hợp vệ sinh, trong đó bình quân cấp nước đô thị đạt 150 – 180 lít/người/ngày đêm; nâng cao chất lượng và năng lực quản lý mạng lưới cấp nước; giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống còn khoảng 24 – 26%.

- Nguồn nước: Từng bước hạn chế sử dụng nước ngầm. Triển khai xây dựng, nâng công suất các nhà máy sử dụng nước mặt: Nhà máy nước mặt sông Đà, Nhà máy nước mặt sông Đuống, Nhà máy nước mặt sông Hồng. Xây dựng các trạm cấp nước nông thôn.

- Xây dựng mạng lưới truyền dẫn cấp nước đồng bộ, khép kín; tiếp tục đầu tư để tiếp nhận có hiệu quả nguồn nước mặt sông Đà. Hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho các khu vực đô thị. Mở rộng mạng lưới cấp nước tập trung ra các khu vực nông thôn và xấy dựng hệ thống cấp nước sạch cho các khu vực nông thôn còn lại..

Căn cứ vào quyết định của thủ tướng chớnh phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội xây dựng quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng kế hoạch phát triển như sau:

Nguồn: Công ty nước sạch Hà Nội