Không muốn bỏ lỡ những cơ hội nhận quà hấp dẫn Đăng ký ngay

Cuối tháng 01 vừa qua, Zodiac M&E vinh dự được nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I. Chứng chỉ này là bản đánh giá năng lực vắn tắt của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

 

Không dừng lại ở đó, vào tháng 06 Zodiac M&E vui mừng nhận tiếp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II và III.

 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II và III